Υποχρεωτική η φωτογράφιση των χλμ. στα κοντέρ των οχημάτων από τα ΚΤΕΟ

car

Το υπουργείο Μεταφορών εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά με το πότε θα αποστέλλονται φωτογραφίες με τις ενδείξεις από τους χιλιομετρητές.

Υποχρεωτική είναι η φωτογράφιση του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων των οχημάτων από τα ΚΤΕΟ σε τρεις περιπτώσεις σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Μεταφορών. Αρχικά τα διανυθέντα χιλιόμετρα κάποιου οχήματος θα φωτογραφίζονται όταν περνά από ΚΤΕΟ για πρώτη φορά, πριν από την ταξινόμησή του για έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα για πρώτη φορά ως μεταχειρισμένο και βέβαια σε κάθε επανέλεγχο όταν λήγει το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου.

Οι μοναδικές περιπτώσεις στις οποίες δεν θα φωτογραφίζονται να χιλιόμετρα θα αφορούν  μόνο σε επανελέγχους. Ειδικότερα η εγκύκλιος του Υπουργείου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «Κατόπιν ερωτημάτων που υπεβλήθησαν στην Υπηρεσία μας από εταιρείες μηχανογράφησης και από ΚΤΕΟ της χώρας σχετικά με την υποχρέωση λήψης φωτογραφίας του πίνακα οργάνων του οχήματος, έτσι ώστε να εμφανίζεται ευκρινώς η αναγραφόμενη ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων κατά τον τεχνικό έλεγχο, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

α) Στην υποπαράγραφο (δ) της παραγράφου (6) του άρθρου 2 της (1) σχετ. υ.α. και στην υποπαράγραφο (δ) της παραγράφου (6) του άρθρου 14 της (2) σχετ. υ.α., που αφορούν στους πίνακες με τον απαιτούμενο αριθμό ληφθέντων και αποστελλομένων φωτογραφιών ανάλογα με το είδος του διενεργούμενου ελέγχου, ορίζεται ότι η λήψη και αποστολή της φωτογραφίας (ΦΦ=04) του πίνακα οργάνων του οχήματος, έτσι ώστε να εμφανίζεται η ένδειξη του μετρητή διανυθέντων χιλιομέτρων, απαιτείται όταν διενεργείται περιοδικός τεχνικός έλεγχος στις παρακάτω περιπτώσεις:

1) κατά τον διενεργούμενο για πρώτη φορά στο όχημα έλεγχο

2) κατά τον τεχνικό έλεγχο οχήματος πριν από την ταξινόμησή του για έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα για πρώτη φορά ως μεταχειρισμένο και

3) κατά τον διενεργούμενο για επόμενη φορά στο όχημα έλεγχο, στη λήξη του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου.

β) Η ανωτέρω απαίτηση για τη λήψη και αποστολή της φωτογραφίας του πίνακα οργάνων του οχήματος, δεν υφίσταται για τον επανέλεγχο περιοδικού τεχνικού ελέγχου, για τον οποίο εξακολουθεί να ισχύει μόνο η υποχρέωση λήψης και αποστολής των φωτογραφιών (ΦΦ=01) και (ΦΦ=02) από τις σταθερές κάμερες.

γ) Όσον αφορά στους ειδικούς ελέγχους (αρχικούς και επανελέγχους αυτών) σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις των (1) και (2) σχετ. υ.α., δεν υφίσταται απαίτηση για λήψη και αποστολή της φωτογραφίας (ΦΦ=04) του πίνακα οργάνων του οχήματος και εξακολουθεί να ισχύει η υποχρέωση λήψης και αποστολής των φωτογραφιών (ΦΦ=01) και (ΦΦ=02) από τις σταθερές κάμερες.»

Πηγή ΝewsAuto.gr

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest