Οχήματα ειδικού σκοπού & χρήσης – Αγορά χωρίς γραφειοκρατία

οχήματα-ειδικού-σκοπού-ειδικής-χρήσης

Πριν από έναν χρόνο η κυβέρνηση ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές στο νομικό πλαίσιο που αφορά στα μηχανοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης και ειδικού σκοπού.

Στο ίδιο νομικό καθεστώς συμπεριλήφθηκε και η διαδικασία ταξινόμησης των οχημάτων όπως αυτή πραγματοποιείται από τις Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα, από τις Διευθύνσεις τεχνικών έργων.

Τι εφαρμόζει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

Με βάση το νέο νομοσχέδιο δημιουργήθηκε μια νέα βάση για τα οχήματα ειδικού σκοπού και χρήσης. Πιο συγκεκριμένα, τέθηκαν νέοι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης ταξινόμησής τους από τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες, όσον αφορά:

 • Στην ταξινόμησή των οχημάτων – ισχύει για τα καινούργια αλλά και για όσα μεταχειρισμένα δεν έχουν λάβει αριθμό άδειας κυκλοφορίας
 • Στη μεταβίβασή τους – ισχύει για τα οχήματα που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία
 • Στη μετατροπής των απλών οχημάτων σε ειδικής χρήσης και σκοπού (από τις αρμόδιες διευθύνσεις τεχνικών έργων στις περιφέρειες της χώρας)

Όπως ειπώθηκε και προηγουμένως, η νομοθεσία αυτή ισχύει για τα οχήματα που δεν εκτελούν μεταφορικό έργο.

Μεταχειρισμένα οχήματα ειδικού σκοπού

Νέοι όροι και προϋποθέσεις τίθενται με βάση το νέο νομοσχέδιο και για τα μεταχειρισμένα οχήματα. Για τη χορήγηση έγκρισης των μεταχειρισμένων οχημάτων (τα οποία δεν εκτελούν μεταφορικό έργο) που εισάγονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταξινομούνται ή μεταβιβάζονται, υπάρχει μια νέα διαδικασία που ακολουθείται.

Παρακάτω, σας την παραθέτουμε την κατάθεση εγγράφων όπως γίνεται, σε απλά βήματα:

 1. Κατάθεση δικαιολογητικών

Ο ιδιοκτήτης – κάτοχος του οχήματος υποχρεούται να καταθέσει μια αίτηση στην οποία δηλώνονται πέρα από τα λοιπά στοιχεία και τα στοιχεία του Μηχανικού ο οποίος αναλαμβάνει την περαίωση του υπομνήματος και της τεχνικής μελέτης.

Ο Μηχανικός οφείλει να είναι διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός πανεπιστημιακού τομέα, ή πτυχιούχος μηχανολόγος μηχανικός τεχνολογικού τομέα, ή άλλης ειδικότητας διπλωματούχος ή πτυχιούχος μηχανικός.

 1. Κατάθεση άδειας κυκλοφορίας του οχήματος
 2. Έγγραφα εισαγωγής οχήματος

Ο κάτοχος του οχήματος πρέπει να καταθέτει το πιστοποιητικό ταξινόμησης και το αποδεικτικό κατοχής του.

 1. Τεχνικό υπόμνημα οχήματος

Αφορά στη λεπτομερή περιγραφή του οχήματος. Πρόκειται για μια διαδικασία που γίνεται με συγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται από το νομικό πλαίσιο που έχει ορίσει το υπουργείο και γίνεται από τον Μηχανικό.

 1. Τεχνική μελέτη για το όχημα που συμπεριλαμβάνει τα σχέδια σε κλίμακα Α3, τη γενική διάταξη του οχήματος, τις απεικονίσεις του από διάφορες όψεις και τη μελέτη αντοχής του πλαισίου του οχήματος σε στατική καταπόνηση.
 2. Αποτυπώματα από τον αριθμό πλαισίου και του ειδικού εξοπλισμού του οχήματος.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση από τον Μηχανικό για την εγκυρότητα όσων παρουσιάζει και καταθέτει για το όχημα.
 4. Ζυγολόγια για τον κάθε άξονα αλλά και για το σύνολο του οχήματος και του εξοπλισμού του.
 5. Πιστοποίηση ύπαρξης ΣΑΠ (Συστήματος Αντιεμπλοκής Πέδησης).
 6. Για όσα οχήματα είναι απαραίτητο, ο ιδιοκτήτης πρέπει επίσης να καταθέσει βεβαίωση ταχογράφου και περιοριστή ταχύτητας.
 7. Όσα οχήματα διαθέτουν ανυψωτικό μηχανισμό πρέπει να συνοδεύονται επίσης από πιστοποιητικό ανυψωτικού σε ισχύ.
 8. Αποδεικτικά έγγραφα που να δείχνουν ότι έχει καταβληθεί στις αρμόδιες αρχές ειδικό τέλος έκδοσης έγκρισης του οχήματος.
 9. Πρακτικό τεχνικού ελέγχου (ΠΕΤΕ) που να αποδεικνύει την καταλληλότητα του οχήματος.
 10. Τέλος, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο του υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία.

Πελάγωσες από την πολλή γραφειοκρατία; – Ρώτησε τους Carbrokers

Για να ψάχνεις όχημα ειδικού σκοπού ή χρήσης, σημαίνει ότι αυτή σου η απόφαση σχετίζεται άμεσα με την εργασία σου. Κατανοούμε ότι η απόκτηση του κατάλληλου οχήματος είναι μια χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία που απαιτεί ειδικές γνώσεις και σημαντικό χρόνο για να διαθέσει κανείς.

Στην Carbrokers διαθέτουμε μια ομάδα ειδικών, οι οποίοι είναι έτοιμοι να αναλάβουν τη χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία, παραδίδοντάς σου το όχημα της επιλογής σου με το κλειδί στο χέρι. Μπορείς να δεις ορισμένες από τις υπηρεσίες μας εδώ.

Επίλεξε το όχημα του ενδιαφέροντός σου μέσα από το website μας, κάλεσέ μας στο 2130996004 ή άφησε τα στοιχεία σου εδώ κι εμείς θα κάνουμε τα υπόλοιπα.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest