Οχήματα ειδικού σκοπού & χρήσης – Αγορά χωρίς γραφειοκρατία

οχήματα-ειδικού-σκοπού-ειδικής-χρήσης

Πριν από έναν χρόνο η κυβέρνηση ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές στο νομικό πλαίσιο που αφορά στα μηχανοκίνητα οχήματα ειδικής χρήσης και ειδικού σκοπού. Στο ίδιο νομικό καθεστώς συμπεριλήφθηκε και η διαδικασία ταξινόμησης των οχημάτων όπως αυτή πραγματοποιείται από τις Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα, από τις Διευθύνσεις τεχνικών έργων. Τι εφαρμόζει το υπουργείο Υποδομών […]