Εκτελωνισμός Φορτηγών Αυτοκινήτων – Τι ισχύει από το 2020

εκτελωνισμός-φορτηγών-αυτοκινήτων

Από την 1η Αυγούστου του 2020 ο εκτελωνισμός των φορτηγών αυτοκινήτων άλλαξε και μάλιστα, σημαντικά. Η ίδια αλλαγή προέκυψε και για τα επιβατικά οχήματα.

Αναλυτικότερα, γίνεται ένας νέος διαχωρισμός που κατηγοριοποιεί με μεγαλύτερη σαφήνεια τα μεγάλα οχήματα (επαγγελματικά και μη, εκτός από τα jeep) τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται από τις οδηγίες 91/542/Ε.Ο.Κ. φάση Β΄ ή 96/69/Ε.Κ.

Στόχος της αλλαγής αυτής είναι η αποτροπή εισαγωγής παλαιών και ρυπογόνων οχημάτων στη χώρα, κάτι που για να επιτευχθεί απαιτούσε την παραπάνω νομοθετική αλλαγή. Στην ουσία, ο καταναλωτής βγαίνει κερδισμένος, καθώς αποκτά οχήματα με καλύτερο εξοπλισμό, χωρίς όμως να αυξάνεται η τιμή του οχήματος που επιθυμεί να αποκτήσει.

Πώς ορίζεται ο νέος δασμός για τα φορτηγά

Ακολουθούν όλες οι νέες διατάξεις των νέων ταξινόμησης για τα φορτηγά αυτοκίνητα.

  • Για φορτηγά αυτοκίνητα, με μικτό βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων, ισχύει ποσοστό ταξινόμησης 5%. Αν πρόκειται δε, για τις βάσεις των φορτηγών, σε αυτή την περίπτωση, το τέλος ταξινόμησης ανέρχεται επίσης στο 5%.
  • Για τα ανοιχτά φορτηγά, με μικτό βάρος που φθάνει μέχρι τους 3,5 τόνους ισχύει ποσοστό τέλους ταξινόμησης, της τάξεως των 7%.
  • Για τα κλειστά φορτηγά, με μικτό βάρος έως 3,5 τόνους, ο δασμός φθάνει το 10%.
  • Τόσο για την περίπτωση των κλειστών, όσο και των ανοιχτών φορτηγών που δεν ξεπερνούν τους 3,5 τόνους, τα τέλη ταξινόμησης δεν ξεπερνούν το 7%.

Τέλος, για όλα τα παραπάνω επιβάλλεται προσαύξηση συντελεστή κατά 30%, σε περίπτωση που το όχημα δεν καλύπτει τις προδιαγραφές EURO 5 και EURO 6.

Ακολουθεί παράδειγμα για ανοιχτά φορτηγά:

Έστω ότι ένα μεταχειρισμένο, ανοιχτό φορτηγό αυτοκίνητο αντιρρυπαντικής τεχνοτροπίας ορίζεται με υπολογισμένη αξία (προσδιορισμένη από ΔΙΠΑΕ) της τάξεως των 4.000€. Αν το μικτό βάρος του δεν ξεπερνά τους 3,5 τόνους, τότε υπολογίζεται ως εξής το τέλος ταξινόμησης: 4.000 x 7% = 280€

Φορολογητέα αξία- Πώς προκύπτει

Το τελικό ποσό που ορίζεται ως τέλος ταξινόμησης προκύπτει από τον συγκερασμό (το άθροισμα δηλαδή) όλων των ακόλουθων παραμέτρων:

  1. Αν πρόκειται για καινούργια φορτηγά οχήματα, από την τιμή που έχει κοστίσει ή το ποσό που θα κοστίσει το όχημα. Η τελική αυτή τιμή προκύπτει από την αρμόδια Τελωνειακή Υπηρεσία Αξιών με βάση τα σχετικά στοιχεία που αυτή διαθέτει.
  2. Από τον εισαγωγικό δασμό που καταβάλλεται για το αυτοκίνητο.
  3. Από τις λοιπές επιβαρύνσεις που επιβάλλονται στα φορτηγά οχήματα (τόκοι φόρτωσης κι εκφόρτωσης, ασφάλισης και μεταφοράς στο εσωτερικό της χώρας, έξοδα προμήθειας κ.ά.).

Εισαγωγικός δασμός και ΦΠΑ για οχήματα εκτός Ε.Ε.

Όταν πρόκειται για εισαγωγή φορτηγού οχήματος που προέρχεται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εισαγωγικός δασμός κυμαίνεται μεταξύ 10%- 20% επί της δασμολογητέας αξίας. Φυσικά, για την τελική φορολόγηση παίζει ρόλο ο τύπος του κινητήρα και ο κυλινδρισμός του οχήματος. Ωστόσο, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει ειδικές συμφωνίες με την εκάστοτε χώρα, αλλάζει το καθεστώς για τον εισαγωγικό δασμό κι έτσι ο τελικός καταναλωτής μπορεί να επιβαρυνθεί λιγότερο από το προβλεπόμενο ή και καθόλου.

Αντίστοιχα, τα φορτηγά που εισάγονται από τρίτες χώρες επιβαρύνονται με ΦΠΑ της τάξεως του 19%. Πώς υπολογίζεται το ΦΠΑ;

Από το εξής άθροισμα:

(Δασμολογητέα αξία + δασμοί + φόροι) + (Έξοδα εισαγωγής φορτηγού οχήματος) = Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)

Φ.Π.Α. και διπλοκάμπινα οχήματα

Για τα διπλοκάμπινα φορτηγά οχήματα (με μικτό βάρος μέχρι 3,5 τόνους) που διαθέτουν χωριστό θάλαμο με δύο σειρές καθισμάτων και χωριστό ανοικτό χώρο φόρτωσης εμπορευμάτων, το Φ.Π.Α. υπολογίζεται ως εξής:

  • Όταν το εσωτερικό μήκος της εξέδρας φόρτωσης είναι μεγαλύτερο του 40% της απόστασης μεταξύ των κέντρων του μπροστινού και του πίσω τροχού της ίδιας πλευράς, τότε το όχημα φορολογείται με συντελεστή 7%.
  • Αντίστοιχα, όταν το μήκος εξέδρας δεν υπερβαίνει το 40% της απόστασης των αξόνων, τότε ο συντελεστής ανέρχεται σε 14% (αρκεί το μεταφερόμενο φορτίο να μην ξεπερνά τα 500kg).

Σε καθεμιά από τις παραπάνω περιπτώσεις επιβάλλεται προσαύξηση κατά 30% όταν τα οχήματα δεν πληρούν τις προδιαγραφές Οδηγιών αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Αν θέλεις να αγοράσεις το δικό σου φορτηγό όχημα, κάλεσέ μας στο 2130996004 ή μπες εδώ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest