Έντονο το ενδιαφέρον των Ελλήνων για τα ηλεκτρικά

2019 Chevrolet Bolt EV

Σε μόλις μία εβδομάδα λειτουργίας και εν μέσω καλοκαιριού το Help Desk του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» έχει δεχθεί πλήθος ερωτημάτων.

Πάνω από 1.000 ερωτήματα έχει δεχθεί από υποψήφιους αγοραστές ηλεκτρικών οχημάτων ήδη το Help Desk που έχει δημιουργήσει το υπουργείο περιβάλλοντος και ενέργειας   σχετικά με το πρόγραμμα «Κινούμαι ηλεκτρικά ».

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsauto.gr μέσα σε λίγες ημέρες από την έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» αλλά και του Help Desk πάνω από 720 ενδιαφερόμενοι κάλεσαν τηλεφωνικά τα στελέχη του προγράμματος ώστε να του λύσουν τις όποιες απορίες είχαν ενώ πάνω από 300 πολίτες απέστειλαν με email τις ερωτήσεις τους.

 

Αναλυτικά οι ερωτήσεις και απαντήσεις είναι οι εξής:

1.Είμαι κάτοχος άδειας ΤΑΞΙ μαζί με δυο ακόμα φυσικά πρόσωπα και ποσοστά 20%,50% και 30%. Η αίτηση υποβάλλεται ανά μεριδιούχο ή συνολικά; Η επιδότηση καταβάλλεται ανά μεριδιούχο ή συνολικά;

Σε περίπτωση που υπάρχει συγκυριότητα στην άδεια υποβάλλεται μια (1) αίτηση, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των συγκυριούχων και να επισυνάπτονται τα ατομικά δικαιολογητικά όλων των συγκυριούχων, όπως αυτά προβλέπονται στην λίστα δικαιολογητικών(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). Για την περίπτωση της είσπραξης της αναλογούσας επιδότησης προτείνεται να επιλεγεί ένας εκ των συγκυριούχων, ο οποίος θα ορίζεται με την σχετική υπεύθυνη δήλωση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ) από τους υπολοίπους, και η καταβολή της να γίνει στον λογαριασμό του.

2.Είναι υποχρεωτική η αγορά του οχήματος  το οποίο μισθώνεται με την διαδικασία του leasing στο τέλος της σύμβασης μίσθωσης;

Ναι η αγορά είναι υποχρεωτική, καθώς το όχημα πρέπει να έλθει στην κυριότητα του ωφελούμενου.

3.Σε περίπτωση αγοράς αυτοκινήτου μετά την λήξη σύμβασης leasing ισχύει ότι ο ωφελούμενος πρέπει να το έχει στην κυριότητα του για 3 έτη;

Όχι. Η κυριότητα του οχήματος για τρία (3) έτη ισχύει μόνον για την περίπτωση απευθείας αγοράς οχήματος.

4.Τι συμβαίνει σε περίπτωση που έχω αγοράσει όχημα και λόγω ατυχήματος καταστεί άχρηστο πριν την παρέλευση της τριετίας;

Σε κάθε τέτοια περίπτωση και εφόσον η ασφαλιστική εταιρία  πιστοποιεί την αναγκαιότητα διαγραφής του οχήματος λόγω καταστροφής τότε η τριετία δεν θα ισχύσει . Τονίζεται ωστόσο ότι θα πρέπει να προσκομιστούν πλήρη στοιχεία τεκμηρίωσης που να πιστοποιούν την κατάσταση του οχήματος συνοδευόμενα με σχετικό φωτογραφικό υλικό.

5.Κάποιος που έχει ατομική επιχείρηση, μπορεί να κάνει δύο αιτήσεις κάνοντας χρήση του ίδιου ΑΦΜ, μία αίτηση ως επιχείρηση και μια αίτηση ως φυσικό πρόσωπο;

Είναι σαφές ότι το κάθε ΑΦΜ δικαιούται μόνον μιας αίτησης.

6.Η εταιρία που θα αγοράσω ηλεκτρικό αυτοκίνητο παρέχει με την αγορά δώρο οικιακό φορτιστή. Μπορώ να εγκαταστήσω τον έξυπνο φορτιστή ο οποίος επιδοτείται από το πρόγραμμα «κινούμαι ηλεκτρικά» σε άλλο χώρο εκτός της κυρίας κατοικίας μου, π.χ. στο εξοχικό μου, εφόσον ο χώρος αυτός δηλώνεται στο Ε9 μου;

Ναι υπάρχει η συγκεκριμένη δυνατότητα μόνον όμως στην περίπτωση που τεκμηριώνεται η ιδιοκτησία / μίσθωση του σημείου τοποθέτησης του επιδοτούμενου φορτιστή.

7.Έχω ΑΦΜ αλλά δεν υποβάλω δήλωση Ε1. Μπορώ να υποβάλλω αίτηση για επιδότηση;

Σε περίπτωση που υπάρχει διαθέσιμο ΑΦΜ αλλά ακόμα δεν έχει δημιουργεί η υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης υπάρχει η δυνατότητα να επισυναφτεί το Ε1 του φορολογούμενου ο οποίος σας αναφέρει στην δική του δήλωση. Με τον τρόπο αυτό πιστοποιείται ότι δεν έχετε υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Σε ότι αφορά κατοίκους εξωτερικού που διαθέτουν Ελληνικό ΑΦΜ αλλά δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση θα πρέπει να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφεται ότι «δεν είμαι υπόχρεος/α υποβολής φορολογικής δήλωσης για τον λόγο …(αναφορά)»

8.Στην περίπτωση που το όχημα μισθωθεί μέσω leasing με ποιο τρόπο γίνεται η καταβολή του οικολογικού bonus;

Συστήνεται η προκαταβολή που δίνεται και προβλέπεται στην σύμβαση χρονομίσθωσης να είναι τουλάχιστον ίση με το αναλογούν οικολογικό bonus. Με τον τρόπο αυτό ο ωφελούμενος λαμβάνει άμεσα το σύνολο της ενίσχυσης υποβάλλοντας αίτημα καταβολής της ενίσχυσης και επισυνάπτοντας την σύμβαση και την απόδειξη πληρωμής της προκαταβολής μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι της πρόσκλησης.

9.Η χρονομίσθωση ισχύει και για οχήματα τύπου L (δίκυκλα, τρίκυκλα, ποδήλατα κλπ);

Όχι, η χρονομίσθωση ισχύει μόνον για επιβατικά οχήματα και επαγγελματικά οχήματα μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους.

 

10.Εταιρία η οποία έχει έδρα στην ηπειρωτική χώρα και υποκαταστήματα σε νησιά δικαιούται 6 οχήματα; Αν ναι, αυτό είναι το μέγιστο ή τα έξι οχήματα αφορούν κάθε υποκατάστημα;

Η εταιρία εφόσον έχει δραστηριότητα σε νησιωτικό Δήμο δικαιούται να αγοράσει ή να μισθώσει έως έξι (6) συνολικά οχήματα. Η αίτηση υποβάλλεται ανά ΑΦΜ και όχι ανά υποκατάστημα, συνεπώς ο μέγιστος αριθμός των οχημάτων παραμένει έξι (6).

11.Εταιρία η οποία δικαιούται τρία ή έξι οχήματα, οφείλει να προμηθευτεί από μια μόνο κατηγορία (π.χ. μόνον επιβατικά);

Η επιλογή αφορά το σύνολο των οχημάτων και μπορεί να προέρχονται από οποιαδήποτε κατηγορία μεταξύ των επιλέξιμων κατηγοριών. Κατά συνέπεια, θα μπορούσε, για παράδειγμα, να αγοράσει/μισθώσει ένα ηλεκτρικό επιβατικό όχημα, ένα υβριδικό plug-in όχημα με εκπομπές έως 50 γρ./χλμ. και ένα ηλεκτρικό δίκυκλο ή τρίκυκλο. Οι εταιρίες δεν δικαιούνται να επιδοτηθούν για την κατηγορία των ηλεκτρικών ποδηλάτων.

12.Επιθυμώ να αγοράσω ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και ταυτόχρονα να αποσύρω το παλιό μου όχημα. Δικαιούμαι της επιδότησης απόσυρσης δικύκλου που είναι 400 ευρώ;

Όχι , η απόσυρση δεν ισχύει για ποδήλατα, αλλά αφορά μόνον τις κατηγορίες των δικύκλων και τρικύκλων.

13.Μπορώ να αγοράσω ποδήλατο που προέρχεται από μετατροπή συμβατικού ποδηλάτου σε ηλεκτρικό με την χρήση ειδικού εξοπλισμού (κιτ);

Όχι, απαγορεύεται ρητά η ενίσχυση του οικολογικού bonus για αυτή την κατηγορία.  Η ενίσχυση του οικολογικού bonus αφορά μόνον τα ηλεκτρικά ποδήλατα, όπως αυτά έχουν παραχθεί από το εργοστάσιο και χωρίς επιπλέον παρεμβάσεις ή/και μετατροπές.

14.Εάν επιλέξω ένα ηλεκτρικό επιβατικό αυτοκίνητο αξίας (Λιανική Τιμή Προ Φόρων) 25.000 ευρώ και επιθυμώ να προσθέσω εξοπλισμό, αξεσουάρ κλπ, με την αξία τελικά να διαμορφώνεται στις 30.000 ευρώ, επί ποιάς τιμής υπολογίζεται το οικολογικό bonus;

To οικολογικό bonus υπολογίζεται επί της τιμής έκδοσης του βασικού μοντέλου και δεν συμπεριλαμβάνεται επιπλέον εξοπλισμός, αξεσουάρ κλπ. Κατά συνέπεια, το οικολογικό bonus θα υπολογιστεί με βάση τις 25.000 ευρώ και στο τιμολόγιο / απόδειξη αγοράς θα πρέπει εφόσον προστίθεται εξοπλισμός να κοστολογείται διακριτά και με σαφήνεια.

15.Ο πωλητής του ηλεκτρικού ποδηλάτου μου αρνείται να υπογράψει την Υπεύθυνη Δήλωση του Παραρτήματος ΙΙΙ. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση;

Σε κάθε περίπτωση η Υπεύθυνη Δήλωση Πωλητή για το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι απαραίτητο δικαιολογητικό και η έλλειψη  αυτής οδηγεί σε απόρριψη και μη λήψη του οικολογικού bonus. Συστήνεται σε όλους να λαμβάνουν την σχετική υπεύθυνη δήλωση πριν την πληρωμή της αξίας του ποδηλάτου και της παραλαβής του αυτού.

16.Τι σημαίνει Λιανική τιμή Προ Φόρων; Ποια άλλη τιμή υπάρχει;

Η λιανική τιμή προ φόρων αφορά το άθροισμα της εργοστασιακής τιμής, του κόστους των μεταφορικών και του κέρδους. Είναι δηλαδή η τιμή εκείνη που δεν περιλαμβάνει κανέναν φόρο, η καθαρή αξία του οχήματος. Η τιμή μετά φόρων αφορά τον ΦΠΑ που προστίθεται στην Λιανική Τιμή Προ Φόρων και διαμορφώνει το τελικό κόστος αγοράς ενώ σε περίπτωση υβριδικού οχήματος αθροίζονται και τα τέλη ταξινόμησης

17.Ποιες είναι ακριβώς οι ενέργειες που πρέπει να κάνω πηγαίνοντας σε μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων;

Για να είναι άρτια και να γίνει αποδεκτή η υποβολή της αίτησης καταβολής οικολογικού bonus μέσω του προγράμματος, θα πρέπει να ζητήσετε από την αντιπροσωπεία να σας παραδώσει μια επίσημη προσφορά, η οποία θα φέρει σφραγίδα και υπογραφή. Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφεται η Λιανική Τιμή Προ Φόρων της βασικής έκδοσης του μοντέλου, η αξία δηλαδή επί της οποίας θα υπολογιστεί το οικολογικό bonus που δικαιούστε. Εφόσον επιλέξετε επιπλέον εξοπλισμό πέραν του εργοστασιακού, θα πρέπει αυτός να αναγράφεται διακριτά ή και καθόλου στην προσφορά που παίρνετε από την αντιπροσωπεία.

Παράδειγμα: Επιθυμείτε την αγορά οχήματος Χ το οποίο έχει ΛΤΠΦ 24.000 ευρώ, επιλέγετε εξτρά εξοπλισμό αξίας 5.000 ευρώ, σύνολο 29.000, πλέον ΦΠΑ 6.960 ευρώ. Η προσφορά θα πρέπει να αναγράφει αναλυτικά και διακριτά τις παραπάνω αξίες, καθώς και η πλήρης ονομασία και σειρά του μοντέλου του οχήματος που επιλέγετε. Το οικολογικό bonus θα υπολογιστεί επί των 24.000 ευρώ.

18.Έκδοση μοντέλου έχει 35.000 ευρώ ΛΤΠΦ καταλόγου. Ο αντιπρόσωπος / πωλητής κάνει αρχική προσφορά /έκπτωση για 33.000 ευρώ και τελικά πουλάει το όχημα 32.000 ευρώ. Σε ποια αξία προ φόρων υπολογίζεται η επιδότηση του οικολογικού bonus;

To οικολογικό bonus υπολογίζεται πάντα επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων στην οποία τελικά πωλείται το αυτοκίνητο. Υπενθυμίζεται ότι ο κατάλογος των επιλέξιμων μοντέλων με τις επίσημες Λιανικές Τιμές Προ Φόρων είναι ενδεικτικός, οι τιμές μπορεί να διαφέρουν και να είναι μειωμένες και ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση προκειμένου να ενημερώνονται άμεσα και εύκολα οι ενδιαφερόμενοι.

19.Έκδοση μοντέλου έχει 48.000 ευρώ ΛΤΠΦ επίσημου καταλόγου. Ο πελάτης θέλει εξτρά επιπλέον 7.000 ευρώ. Λαμβάνει επιδότηση, αφού το σύνολο της αξίας (55.000 ευρώ) υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ και αν ναι επί ποιας αξίας προ φόρων;

Ναι, λαμβάνει επιδότηση η οποία υπολογίζεται στις 48.000 ευρώ, καθώς όπως έχει ήδη απαντηθεί ο επιπλέον εξοπλισμός από την βασικής έκδοση της σειράς του μοντέλου δεν επιδοτείται.

20.Αγοράζεται αυτοκίνητο με ΛΤΠΦ καταλόγου 33.000 ευρώ και γίνεται τελικά έκπτωση 4.000 ευρώ. Άρα η τελική αξία αγοράς προ φόρων θα διαμορφωθεί στις 29.000 ευρώ. Σε ποια αξία προ φόρων θα επιδοτηθεί και με τι ποσοστό, 15% ή 20%;

Όπως έχει ήδη απαντηθεί ο υπολογισμός της τελικής αναλογούσας επιδότησης θα γίνεται με βάση την τελική αξία αγοράς όπως αυτή θα αναγράφεται στο επίσημο φορολογικό παραστατικό που εκδίδεται από τον πωλητή προς τον αγοραστή.

Σε περίπτωση μάλιστα που αρχικά κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής επισυναφθεί προσφορά στις 33.000 ευρώ και υπολογιστεί η επιδότηση με το ποσοστό του 15%, αλλά τελικά κατά την υποβολή του αιτήματος πληρωμής η αξία πιστοποιείται στις 29.000 ευρώ τότε γίνεται ανάλογα και η διόρθωση της αναλογούσας επιδότησης.

21.Υπέβαλα αίτημα συμμετοχής στο πρόγραμμα και απορρίφθηκα. Επιτρέπεται να υποβάλλω εκ νέου;

Βεβαίως, είναι δυνατή η υποβολή νέου αιτήματος εφόσον προηγουμένως έχετε λάβει την επίσημη ενημέρωση για την απόρριψη σας και τους λόγους αυτής . Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία υποβολής θα ακολουθήσει την διαδικασία  που ακολουθούν όλες οι αιτήσεις.

22.Επισκέφθηκα ένα κατάστημα που εμπορεύεται δίκυκλα, τρίκυκλα και ποδήλατα για να αγοράσω ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Ο πωλητής μου υπέδειξε το παρακάτω εξηγώντας μου ότι φέρει πετάλια και πωλείται ως ποδήλατο. Θα λάβω επιδότηση με ποσοστό 40%;

Όχι. Ο συγκεκριμένος τύπος οχήματος δεν αφορά ηλεκτρικό ποδήλατο, αλλά ηλεκτρικό δίκυκλο δεδομένου ότι φέρει μηχανισμό γκαζιού στα χερούλια. Κατά συνέπεια, η επιδότηση θα υπολογιστεί στο 20% της αξίας του μοντέλου, το οποίο είναι επιλέξιμο αλλά όχι ως ηλεκτρικό ποδήλατο, ως ηλεκτρικό δίκυκλο και θα πρέπει να προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά της κατηγορίας του (π.χ. άδεια κυκλοφορίας κλπ).

23.Υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξω όχημα σε σχέση με αυτό για το οποίο αρχικά αιτήθηκα οικολογικό bonus; Εάν έχω υποβάλει το αίτημα μου με το όχημα Χ και προσκόμισα προσφορά, μπορώ να το αλλάξω;

Ναι, υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της αίτησης όσον αφορά το μοντέλο μόνον όμως με παρόμοιου τύπου όχημα. Δηλαδή εάν έχετε αιτηθεί για επιβατικό αυτοκίνητο αμιγώς ηλεκτρικό δεν μπορείτε να αλλάξετε κατηγορία και να αιτηθείτε  δίκυκλο. Για την αλλαγή της αρχικής επιλογής μπορείτε να υποβάλλετε αίτημα τροποποίησης προσκομίζοντας νέα προσφορά.

24.Με ποιόν τρόπο λαμβάνω το οικολογικό bonus?

Το οικολογικό bonus λαμβάνεται μόνον από τον ωφελούμενο/τελικό αποδέκτη και καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό που αυτός υποδεικνύει με το σχετικό αίτημα. Θα πρέπει να προηγηθεί υποβολή αιτήματος πληρωμής το οποίο συνοδεύεται από το σύνολο των δικαιολογητικών  που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της πρόσκλησης.

25.Τι ακριβώς είναι το «έξυπνο» οικιακό σημείο επαναφόρτισης (φορτιστής) για το οποίο δίνεται επιδότηση 500 ευρώ;

Το οικιακό σημείο επαναφόρτισης (φορτιστής) είναι μια συσκευή που είναι κατάλληλη και προορίζεται για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε οικιακό περιβάλλον. Ο όρος «έξυπνος» αναφέρεται στην τεχνική δυνατότητα της συσκευής για διαχείριση ισχύος (ταχύτητα με την οποία φορτίζει το ηλεκτρικό όχημα). Οι απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές των συσκευών που είναι επιλέξιμες για την παροχή επιδότησης, συμπεριλαμβανομένων των προδιαγραφών σχετικά με τη δυνατότητα διαχείρισης ισχύος, είναι διαθέσιμες εδώ kinoumeilektrika.ypen.gr

26.Το ποσό της επιδότησης που δικαιούμαι ως φυσικό πρόσωπο για την αγορά οικιακού σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) είναι σταθερό ή εξαρτάται από την τιμή της συσκευής?

Το ποσό της επιδότησης για την αγορά οικιακού σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) καλύπτει το κόστος αγοράς της συσκευής όπως αυτό αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς (τιμή προ Φ.Π.Α), ενώ δεν μπορεί να ξεπερνά τα 500 ευρώ. Σημειώνεται πως το ποσό της επιδότησης δεν υπολογίζεται ως ποσοστό επί της τιμής της συσκευής. Για παράδειγμα μια συσκευή με κόστος 600 ευρώ προ Φ.Π.Α. θα λάβει επιδότηση 500 ευρώ, ενώ μια συσκευή με κόστος 400 ευρώ προ Φ.Π.Α. θα λάβει επιδότηση 400 ευρώ.

27.Ποια είναι η διαδικασία για να λάβω την επιδότηση για το οικιακό σημείο επαναφόρτισης (φορτιστή);

Κατά τη φάση της υποβολής της αίτησης, πρέπει να επιλέξετε την επιδότηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) σημαίνοντας με ΝΑΙ το αντίστοιχο πεδίο της διαδικτυακής πύλης. Στη φάση αυτή θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε επίσημη προσφορά για το σημείο επαναφόρτισηςκαι η οποία αναγράφει τον τύπο επαναφόρτισης (Mode 3 ή/και Mode 4) της συσκευής σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη της Δράσης. Ακόμη θα σας ζητηθεί να επισυνάψετε ένα εκ των τριών παρακάτω εντύπων:

-Έντυπο Ε1 ή

-Μισθωτήριο συμβόλαιο από το www.gsis.gr ή

-Έντυπο Ε9,

Για την ολοκλήρωση της αίτησης και καταβολή του ποσού της επιδότησης οφείλετε να υποβάλετε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, όπως αυτά περιγράφονται εδώ: kinoumeilektrika.ypen.gr

28.Yπάρχει μια λίστα δικαιολογητικών που απαιτούνται για την παροχή της επιδότησης στα «έξυπνα» οικιακά σημεία επαναφόρτισης (φορτιστές). Σε τι αφορούν αυτά τα δικαιολογητικά και πως μπορώ να τα αποκτήσω;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την παροχή της επιδότησης στα «έξυπνα» οικιακά σημεία επαναφόρτισης (φορτιστές), αφορούντα παρακάτω:

-Δικαιολογητικά που πιστοποιούν τις τεχνικές προδιαγραφές του σημείου επαναφόρτισης και τα οποία οφείλει να σας τα προμηθεύσει ο πωλητής της συσκευής, εκτός αν το συγκεκριμένο σημείο επαναφόρτισης για το οποίο αιτήστε επιδότηση βρίσκεται στην ενδεικτική λίστα Επιλέξιμων «Έξυπνων» Σημείων Επαναφόρτισης που θα βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της δράσης και θα επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

-Δικαιολογητικό που πιστοποιεί την αγορά του φορτιστή (απόδειξη αγοράς)

-Δικαιολογητικά που πιστοποιούν την εγκατάσταση του φορτιστή και τα οποία οφείλει να σας τα προμηθεύσει ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης της συσκευής

29.Είμαι κατασκευαστής/εισαγωγέας συσκευής που λειτουργεί ως σημεία επαναφόρτισης (φορτιστές) για οικιακή χρήση. Ποια είναι η διαδικασία για να προστεθεί η συσκευή αυτή στην ενδεικτική λίστα Επιλέξιμων «Έξυπνων» Σημείων Επαναφόρτισης;

Πρέπει να κάνετε αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται εδώ: kinoumeilektrika.ypen.gr . Τα δικαιολογητικά αυτά περιγράφουν και αποδεικνύουν τόσο την πλήρωση των προδιαγραφών ασφαλείας, όσο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των σημείων επαναφόρτισης που τα καθιστούν «έξυπνα».

Η αίτηση αυτή κατατίθεται:

α) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: support.kinoumeilektrika@prv.ypeka.gr ή

β) εγγράφως στη διεύθυνση: Μεσογείων 119, Τ.Κ. 11526, Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Ενέργειας

Η επιλογή και η καταχώρηση των σημείων επαναφόρτισης στη λίστα (κατασκευαστής και μοντέλο της συσκευής) γίνεται από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέας Ενέργειας.

Που μπορώ να βρω αναρτημένη την ενδεικτική λίστα Επιλέξιμων «Έξυπνων» Σημείων Επαναφόρτισης;

Η λίστα αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της δράσης kinoumeilektrika.ypen.gr, και επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, με την προσθήκη νέων επιλέξιμων φορτιστών. Η αρχική έκδοση της λίστας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της δράσης κατά την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων

30.Θέλω να αγοράσω ένα «έξυπνο» σημείο επαναφόρτισης (φορτιστή), το οποίο δεν περιλαμβάνεται στην ενδεικτική λίστα Επιλέξιμων «Έξυπνων» Σημείων Επαναφόρτισης που βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της δράσης. Δικαιούμαι επιδότησης για το φορτιστή αυτό;

Εφόσον ο φορτιστής πληροί τις προδιαγραφές που τίθενται στο ανηρτημένο αρχείο (kinoumeilektrika.ypen.gr) , και ο προμηθευτής αυτού μπορεί να σας προμηθεύσει με τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται στην ιστοσελίδα kinoumeilektrika.ypen.gr  τότε δικαιούστε επιδότησης για το φορτιστή αυτό.

31.Μπορώ να κάνω αίτηση για να λάβω επιδότηση μόνο για αγορά οικιακού σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) χωρίς ταυτόχρονα να αιτούμαι επιδότηση για την απόκτηση ηλεκτρικού οχήματος;

Δυνατότητα επιδότησης για την αγορά οικιακού σημείου επαναφόρτισης (φορτιστή) έχουν μόνο όσοι αιτούνται την παροχή επιδότησης για την απόκτηση ηλεκτρικού επιβατηγού οχήματος (Ι.Χ.)

32.Η επιδότηση για οικιακό σημείο επαναφόρτισης (φορτιστή) αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα ή/και νομικά πρόσωπα (εταιρίες);

Η επιδότηση για οικιακό σημείο επαναφόρτισης (φορτιστή) αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα.

33.Για πόσα οικιακά σημεία επαναφόρτισης (φορτιστές) δικαιούμαι επιδότηση ως φυσικό πρόσωπο;

Κάθε φυσικό πρόσωπο δικαιούται να λάβει επιδότηση για ένα (1) οικιακό σημείο επαναφόρτισης (φορτιστή)

34.Κατοικώ σε πολυκατοικία και είτε έχω ιδιόκτητη/μισθωμένη θέση στάθμευσης στην πυλωτή είτε παρκάρω το όχημά μου στον ακάλυπτο χώρο. Δικαιούμαι επιδότησης για την απόκτηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης;

Για να δικαιούστε επιδότησης για την απόκτηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης, πρέπει να είστε ιδιοκτήτης ή μισθωτής θέσης στάθμευσης. Αυτό αποδεικνύεται με την κατάθεση εντύπου Ε1 ή μισθωτηρίου συμβολαίου από το www.gsis.gr ή εντύπου Ε9 κατά περίπτωση.

Έτσι, στην περίπτωση που έχετε ιδιόκτητη/μισθωμένη θέση στάθμευσης στην πυλωτή της πολυκατοικίας που διαμένετε, αυτό αποδεικνύεται με την κατάθεση ενός εκ των δικαιολογητικών που αναφέρονται παραπάνω και άρα δικαιούστε επιδότησης για την απόκτηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης.

Στην περίπτωση που παρκάρετε το όχημά σας στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας που διαμένετε, χωρίς να είστε ιδιοκτήτης ή μισθωτής θέσης στάθμευσης δεν δικαιούστε επιδότησης για την απόκτηση «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης.

35.Η επιδότηση ισχύει για την αγορά μόνο φορτιστή ή πρέπει να υπάρξει και αγορά ηλεκτρικού οχήματος;

Η επιδότηση αγορά φορτιστή ισχύει μόνο σε περίπτωση που συνοδεύεται από αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου.

 

 

 

Πηγή Νewsauto.gr

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest